Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Patiëntgerichte benadering

In 2011 werd onder meer door onderzoekers van de Leuvense universiteit een onderzoek gedaan naar de patiëntgerichtheid van de gynaecologen i.v.m. vruchtbaarheidsbehandelingen.

However, patients also attach considerable value to patient-centredness of care, and physicians significantly undervalue the importance of this to patients. It is essential to take into account the preferences of the most important stakeholder in health care: the patient.” [1]

Sensiplan vertrekt principieel vanuit de patient centredness door het koppel via de dialoog medewerkers te maken van een therapeutisch proces, dat moet leiden tot de ‘baby take home’. Dit proces wordt doorheen de ganse duurtijd van de behandeling door het patiëntenpaar zelf aangestuurd. Hier wordt de patiënt een mondige medewerker. Dit belangrijk psychisch aspect wordt door de meeste artsen onderschat, omdat ze zich op het louter technische vlak bewegen. Introductie van Sensiplan in de fertiliteitsbehandeling kan ook de compliance van de patiënt verbeteren, waardoor dan weer de behandelingen beter kunnen aanslaan.

Uiteindelijk verkiezen koppels veruit zelf een kind te kunnen verwekken in huis binnen hun eigen intimiteit, dan via invasieve technieken, waar ze zich vaak herleid voelen tot een behandelobject.

[1] Empel, Dancet et al (2011): Hum Reprod doc:10.1093/humrep/deq389

Schuiven naar boven